Nowoczesne Wnętrza

Czy lepiej jest budować nowy dom, czy może rozejrzeć się za ofertą deweloperów, którzy specjalizują się nie tylko w budownictwie wielorodzinnym, ale również jednorodzinnym? Du¿y wiatro³ap z przesuniêt± w g³±b garderob± na pewno spe³ni swoje zadanie na "5". Centralna czê¶æ dzienna i wspólna zarazem to du¿a kuchnia uzupe³niona spi¿arniê, umo¿liwiaj±ca zbiorowe kucharzenie oraz jadalnia i salon, maj±ce z jednej strony kominek, z drugiej taras. Z tej czê¶ci domu id±c w prawo docieramy do obszernej strefy dzieci z trzema sypialniami, ³azienk± i pralni±, w lewo do strefy rodziców, w której oprócz gabinetu znajduje siê sypialnia po³±czona z garderob± i ³azienk± oraz ogrodem. Widzê w tym projekcie równie¿ du¿ miejsca na rega³y z ksi±¿kami;).
Jeszcze kilka lat temu, raczej sceptycznie podchodzono w naszych wnętrzach do wykorzystywania szkła jako materiału dekoracyjnego, czy stanowiącego wyraźne akcenty w stylizacji różnego rodzaju wnętrz. Teraz pattern ten ulega wyraźnej zmianie, co widać nawet po tym, jakie rozwiązania proponują różni producenci mebli, akcesoriów i innych elementów, których używamy do stylizacji swoich czterech kątów. Szkło kojarzy się z zimnem, tylko pozostaje pytanie, czy faktycznie tak jest? To sprawa dosyć indywidualna, nie ma wątpliwości co do tego, że gusta są bardzo różne. W związku z tym, jednym szkło jak najbardziej będzie pasowało, innym z kolei będzie z nim totalnie nie po drodze.
W latach 1926-1928 dokonano restauracji elewacji i wnętrz pod nadzorem Józefa Mehoffera Po II wojnie światowej mieścił się w domu sklep papierniczy, a po likwidacji w 1950 Izby Handlowo-Przemysłowej budynek zajmował komitet powiatowy PZPR oraz hurtownia Centrali Spożywców, które to instytucje doprowadziły do dewastacji budynku i jego wystroju. W 1953 przebito podcienia dla ruchu pieszego w narożu ulic w trakcie mającej miejsce przebudowy linii tramwajowej.
Kreujemy wnętrza, które skłaniają do refleksji, inspirują i uwrażliwiają. Piękne wnętrza i też chyba blizsze mojemu sercu niz skandynawskie. Bowiem każde z nich udomawia w jakiś sposób styl angielski i nadaje mu szczególny charakter. No to ja chyba właśnie uwielbiam odwiedzać ludzi, którzy mają Mahoniowe wnętrza , ale sama bym tak mieszkać nie mogła, bo taka kolorystyka i ciężar przytłacza mnie psychicznie.
Mnóstwo czasu poch³ania mi edukacja domowa moich dzieci, dlatego na w³asne przyjemno¶ci czasu zostaje ma³. motoryzacja przychodzi odpowiednia chwila, odzywa siê u¶piona potrzeba i znów jestem poch³oniêta przez ¶wiat kresek, które tworz± dom. Tym razem jednak nie moje to kreski. Wziê³am ostatnio pod lupê ogromn± ilo¶æ projektów domów gotowych i wybieram, analizujê, przesiewam i katalogujê wed³ug "potrzeb".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *